Regnskab og bogføring
med hjertet

Legato er medlem af Foreningen Danske Revisorer

REGISTRERET REVISOR

Derfor skal du vælge Legato
som din personlige revisor

 

Stor faglighed og erfaring

Stor faglighed
og bred erfaring

Du skal vælge Legato, hvis du øn­sker en regis­treret revi­sor med stor fag­lighed, erfaring og et stort net­værk af stærke kollegaer i ryggen.
Legato regnskab og bogføring ejes og drives af Pia Jensen. Jeg har væ­ret i revisorbranche siden 1989, og har siden 2002 drevet min egen revisorvirksomhed.

God kemi betyder alt

God kemi
betyder alt

Når du skal vælge en registreret revisor til din virksomhed, så er det vigtigt, at der er kemi, forståelse og viden om netop din virksomhed. Og derfor sætter jeg stor pris på at møde dig inden vi indgår aftale om samarbejde omkring din bogføring, momsregnskab, løn, budget, årsregnskab, selvangivelse og hvad du ellers måtte have brug for din registrerede revisor til.

Legato hjælper med dine indberetninger til skat

Høj kvalitet og
fokus på deadlines

Kvalitet og overholdelse af frister til offent­lige instanser er meget vig­tige, både for dig og din virk­som­hed, hvilket jeg sæt­ter en stor ære i altid at over­holde. Ved at vælge Legato regnskab og bog­føring som din registrerede revisor og råd­giver, vil du få en per­sonlig regi­streret revisor med et stærkt netværk der sikrer dig den bedste service.

og lad os tage en uforpligtende snak om dit regnskab

Få styr på bilagene
hos Legato

Få styr på bilagene
hos Legato

Det siger kunderne

om samarbejdet med Legato

[smartslider3 slider=”2″]

Pia Marianne Jensen

Pia Marianne Jensen

Registreret revisor

Jeg har en fortid i den danske søværn men valgte at læse videre til registreret revisor. Og jeg har været i revisorbranchen siden november 1989 og har ikke fortrudt karriereskiftet. At arbejde som registreret revisor er varierende, alsidig og der sker ændringer i diverse love næsten dagligt. Så det gør, at jeg skal holde mig skarp og derfor deltager jeg også i kurser løbende, også ud over de lovbefalede 40 timer pr. år. Jeg har et stort netværk af revisorer og bogholdere, som jeg sparer med.

Legato er medlem af Foreningen Danske Revisorer

Sådan hjælper Legato dig
med regnskaberne

Du kan læse meget mere på siden ydelser

Få hjælp til din bogføring hos Legato

Bogføring

Jeg kan hjælpe dig med alt inden for bogføring­ og momsregnskab. Bogføringen ender med en balance til brug for momsberegning, forskudsskat, selv­an­givelse og årsregnskab. Denne balance er en god hjælp til dig også, så du kan se, hvordan du bruger dine penge og hvad du bruger dem på.

Legato hjælper med dine indberetninger til skat

Momsregnskab

Når jeg bogfører dit momsregnskab, så er det alle dine bilag, der skal bogføres. Og samtidig afstem­mes debitorer, kreditorer, moms, bank/kasse og eventuel løn. Så er dit moms­regnskab med moms­beregning klar til dig og til indberetning til Skat. Og i samme forbindelse, så tjekkes din forskudsskat. Det er vigtigt at betale så korrekt en forskudsskat som muligt, så du undgår restskat.

Legato hjælper med dine indberetninger til skat

Selvangivelse og
årsregnskab

Dit årsregnskab er en del af din per­sonlige selv­an­givelse, når du driver en enkelt­mands­­virk­som­hed­ /personligt ejet virksomhed. Den løbende bog­føring og dit momsregnskab danner grundlag for udar­bejdelse af dit årsregnskab. Samtidig med regn­ska­bet udarbejdes din personlige selvangivelse. Som registreret revisor laver jeg et regnskab, du kan bruge til Skat og til din bank.

Få hjælp til regnskaberne hos Legato

Budgetter

Et budget giver en oversigt over de indtægter og omkostninger, som du forventer i din virksomhed. Budgettet er et arbejdsredskab og kan give din en god indikator af din fremtidige økonomi. Budgettet kan også bruges til at holde øje med, om du holder dig inden for de forventede omkostninger, og hvor der måske skal justeres.

Kontakt mig helt uforpligtende
for en snak om dine regnskabsbehov

eller send mig en besked

1 + 11 =