Den nye bogføringslov

Den nye bogføringslov

Den nye bogføringslov Der er en ny bogføringslov på vej. Hvis denne besluttes i sin nuværende form, vil der være en del ændringer i forhold til i dag. En del af loven er vores branche dog sikre på bliver gennemført og det er, at alt fremover skal være digitalt. Det...
Kryptovaluta og skat

Kryptovaluta og skat

Kryptovaluta (Bitcoins m.fl.) og Skat. Hvis du køber og sælger som privatperson, så anses det næsten altid i skattemæssig henseende som spekulation. Spekulation er køb med henblik på at opnå en gevinst ved salg. Denne gevinst (eller tab) skal du selv oplyse på sin...
Selvangivelsen historie

Selvangivelsen historie

Selvangivelsens historie Selvangivelsen blev indført i 1903, men den var frivillig. Dog slap man ikke for skat, hvis man ikke selvangav. Skat lavede bare en skønsmæssig ansættelse. Og det var ikke kun af indkomsten, man skulle betale skat, men skulle også betale...
Det dobbelte bogholderi

Det dobbelte bogholderi

Det dobbelte bogholderi Det dobbelte bogholderis princip, er det princip, vi bogfører efter. Metoden er første gang beskrevet i 1494 af en italiensk munk ved navn Luca Pacioli, men hans beskrivelse tyder på, at metoden er kendt, så det må formodes, at denne metode er...