Hvad er en registreret revisor?
Forfatter: Pia Marianne Jensen
Udgivelsesdato: april 20, 2022
Legato - Regfnskab og bogføring med hjertet
Del denne artikel

Hvad er en registreret revisor og hvad laver jeg?

En registreret (godkendt revisor) har en længere uddannelse bag sig og skal hvert år deltage i mindst 40 timer efteruddannelse for at holde viden og kundskaber ajour. Disse krav er der ikke til en revisor eller en bogholder. Derfor er der større garanti for kvalitet og viden, når du vælger en registreret/godkendt revisor.
Endvidere er vi underlagt kontroller fra Hvidvasktilsyn, datatilsyn og Erhvervsstyrelsen.


Der er altså større sikkerhed ved at vælge en godkendt/registreret revisor, da vi alle har tegnet en lovpligtig forsikring, så skulle det ske, at jeg laver en fejl, så er du dækket af denne. Mit arbejdsområde er mangfoldigt. Bogføring, årsregnskaber, momsregnskaber, selvangivelse m.m. Har du brug for hjælp til stiftelse/lukning af et selskab eller til omdannelse, så er dette også en del af mit arbejdsområde.

Økonomisk rådgivning både for private og for virksomheder. Skal du omdanne fra personligt ejet til selskab, så er det altid en god ide at få forskellene belyst inden beslutningen tages. Og generelt er det godt at have en rådgiver ved sin side, særligt i moms- og skattespørgsmål. Her er din godkendte/registrerede revisor en god sparringspartner.

Du kan som virksomhedsejer få frigjort tid til det, du er bedst til, ved at lade din revisor står for bogføringen, årsregnskabet og selvangivelsen. Så skal du ikke spekulere på, om du har fået de rette fradrag, om momsen er beregnet korrekt eller om regnskabet opfylder lovens krav til dette. Det står din revisor for.


Er det dyrt at få en revisor til dette? Alt er relativt, men nej ikke sammenlignet med den tid, du får frigivet. Prisen beregnes efter timeforbrug, men der kan gives en overslagspris ud fra opgavens indhold og omfang.