Legato blog

Artikler om regnskab og bogføring

ARTIKLER OM REGNSKAB OG BOGFØRING

Velkommen til Legatos blog

Her kan du læse indlæg om alt indenfor regnskab og bogføring.

Selvangivelsen historie

Selvangivelsen historie

Selvangivelsen blev indført i 1903, men den var frivillig. Dog slap man ikke for skat, hvis man ikke selvangav. Skat lavede bare en skønsmæssig ansættelse. Og det var ikke kun af indkomsten, man skulle betale skat, men skulle også betale formueskat. Efter Anden...

læs mere
Det dobbelte bogholderi

Det dobbelte bogholderi

Det dobbelte bogholderis princip, er det princip, vi bogfører efter. Metoden er første gang beskrevet i 1494 af en italiensk munk ved navn Luca Pacioli, men hans beskrivelse tyder på, at metoden er kendt, så det må formodes, at denne metode er ældre end fra...

læs mere