Alt fra opstart til
afslutning af virksomhed

og lad os tage en uforpligtende snak om dine regnskabsbehov

REVISORHJÆLP

Legato

Vælg Legato og få mere tid
til at udvikle din forretning

Som din revisor kan jeg hjælpe dig med hele administrationen af din virksomhed. Så kan du koncentrere dig om det, du er bedst til. Jeg tilbyder assistance med:

 

  • Bogføring på måneds-/kvartals-/årsbasis
  • Moms- og lønsumsberegninger
  • Lønberegning med tilhørende angivelser af A-skat, ATP m.v.
  • Årsregnskab og skattemæssige specifikationer
  • Selvangivelse for virksomheder, personer og selskaber
  • Budgetter for selvstændige, selskaber og private
  • Opstart af virksomhed
  • Lukning af virksomhed

Legato kan hjælpe dig med:

Bogholderi

Bogholderi

Få hjælp til bogføring hos Legato

Bogføring

Få hjælp til lønudarbejdelsen hos Legato

Selvangivelse

Fakturering hos Legato

Fakturering

Få hjælp til kreditorstyring hos Legato

Kreditorstyring

Få hjælp til at lægge budget hos Legato

Budgetter

Få hjælp tildine regnskaber hos Legato

Regnskaber

Debitorstyring hos Legato

Debitorstyring

Legato hjælper dig med dine indberetninger

Indberetninger

Klik på ikon for at læse mere om den enkelte ydelse

Bogholderi

Bogholderi

Et bogholderi er den del af din virksomhed, som tager sig af den økonomiske styring. Det er administrationens hjerte og giver dig svaret på din virksomheds tilstand. Bogholderiet tager sig af bogføring, fakturering, lønninger, budgetter og lignende.

og lad os tage en uforpligtende snak om dine regnskabsbehov

Revisorhjælp selvangivelse

Legato kan hjælpe dig med at få styr på bilagene

Få hjælp til din bogføring hos Legato

Bogføring

Bogføring er nødvendigt for enhver virksomhed. Alle erhvervsdrivende/enkeltmandsvirksomheder er umiddelbart bogførings­pligtige i henhold til bogførings­loven jf. Bogføringsloven (retsinformation.dk). Bogføringen er det værktøj, som giver dig over­blikket over din virk­somheds økonomi. Du skal bogføre alle de bilag og transak­tioner, der vedrører din virksomhed. Når alt er bogført, vil du have et fantastisk arbejds­redskab til brug for moms­indberetning, skat, tilgode­havende og gæld. Bogføringen giver dig også et overblik over din omsætning, dit overskud og dine udgifter. Du kan ud fra bog­føringen se, hvordan du bruger din penge i virksom­heden og hvor, du måske skal optimere dine udgifter.

Bogføring kan foretages i mange forskellige programmer. I dag er de fleste online og kan tilgås af virksomheden og revisor. Jeg bruger Uniconta som mit primære bogføringssystem. Men er habil bruger af E-conomic, Web Regnskab, Dinero med flere.

Som revisor vil jeg altid bruge balance som et arbejdsredskab til at rådgive og analysere din virksomhed med. At bruge en registreret revisor til din bogføring gør, at du langt tidligere i forløbet kan få den nødvendige rådgivning og overblikket over økonomien i din virksomhed. Og så har du altid en kvalificeret rådgiver ved din side.

Vidste du?

Vidste du, at en registreret/godkendt revisor er underlagt krav fra Erhvervsstyrelse. Hvert år skal vi som registrerede/godkendte revisorer have 40 timers efteruddannelse ikke efter helt eget valg, men efter krav fra Erhvervsstyrelsen. Vi kan tage nogle af timer indenfor de fagområder, vi mest beskæftiger os med, men de fleste er fastlagt af Erhvervsstyrelsen. Som registreret/godkendt revisor har vi også en forsikring, som dækker, hvis vi laver fejl.

Få hjælp til lønudarbejdelse hos Legato

Selvangivelse og
årsopgørelse

Selvangivelse skal vi alle lave om vi har virksomhed eller ej. Men når du har en enkeltmandsvirksomhed/personligt ejet virksomhed, så skal du lave en udvidet selvangivelse og har forlænget frist i forhold til lønmodtager.

Din virksomheds årsregnskab danner grundlag for den erhvervsmæssige del af din selvangivelse. Når selvangivelsen er tastet, vil dette føre til din årsopgørelse. Årsopgørelsen viser resultatet af dine skattepligtige indkomster og fradrag og dermed din slutskat. Som selvstændig erhvervsdrivende/enkeltmandsvirksomhed betaler du aconto skat af et forventet resultat af din virksomhed. Dette resultat kan være meget svært at beregne i november året før, så derfor er det godt at have en registreret revisor på sidelinjen løbende gennem året. Så er der mulighed for at regne på den endelig skat løbende, så der ikke kommer en stor restskat. Ved at tjekke overskuddet og skatten løbende er det også muligt at regne på, om der skal foretages investeringer eller pensionsindbetalinger o.l. inden skatteåret udløber. Dette kan din revisor hjælpe dig med.

og lad os tage en uforpligtende snak om dine regnskabsbehov

Fakturering hos Legato

Fakturering

Kravene til en faktura er:
– udstedelsesdato (fakturadato)
– fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen
– sælgers momsregistreringsnummer (cvr-nr. eller SE-nr.)
– sælgers navn og adresse
– købers navn og adresse
– mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser
– den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, forudsat en sådan dato er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato (fakturadato)
– momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
– gældende momssats
– det momsbeløb, der skal betales.

kilde: A.B.3.3.1.4 Fakturaens indhold – fuld faktura (skat.dk)

Disse krav skal overholdes, da modtager ellers kan nægte at modtage din faktura. Endvidere kan Skat ved en ligning også nægte virksomheden fradrag for en forkert udformet faktura. Derfor er det vigtigt, at disse krav overholdes, både på den faktura, du selv skrive og på den faktura, du modtager i din virksomhed.

Dog kan en kassestrimmel/bon fra en butik også udgøre det for en faktura eller bilag, blot denne opfylder krav om:

– virksomhedens navn eller registreringsnummer (cvr-nr./SE-nr.)
– udstedelsesdato
– leverancens art
– momsbeløbets størrelse

Din revisor kan sagtens hjælpe dig med din fakturering, hvis du hellere vil koncentrere dig om dit fagområde.

Få hjælp til kreditorstyring hos Legato

Kreditorstyring

Kreditorstyring er vigtig for ding virksomhed. Dette giver dig et overblik over, hvad du skylder til hvem og hvornår det skal betales. For en enkeltmandsvirksomhed er det vigtigt, at din kredit hos dine leverandører er længere, end betalingsfristen hos dine kunder. Det giver en bedre likviditet og gør, at du får dine penge fra kunderne, før du skal betale dine leverandører. Derved skal du ikke bruge en kassekredit for at betale dine udgifter.

Få hjælp til budgettet hos Legato

Budgetter

Et budget er en opstilling over dine forventede indtægter og udgifter for det enkelte regnskabsår. Budgettet er er godt redskab til at styre økonomien med. Budgettet er en fremtidig forventning til din virksomheds resultat. Du kan se, hvor meget du skal omsætte for at kunne dække dine faste udgifter samt hvad dit resultat forventes at blive. Du kan hver måned sammenholde budgettet med de realiserede tal og derved se, hvad der afviger. Dette er er godt redskab til at se, hvor der skal sættes ind og eventuelt ændres noget.

Husk at:

Du som enkeltmandsvirksomhed/selvstændig erhvervsdrivende/ anpartshaver/aktionær altid skal have styr på dine regnskaber og dine frister. Det er dit ansvar, men din revisor kan hjælpe dig med at huske dette.

Få hjælp til regnskaberne hos Legato

Regnskaber

Et årsregnskab skal som minimum indeholde:

– Resultatopgørelse (Virksomhedens indtægter og udgifter)
– Balance (Virksomhedens aktiver og passiver)
– Eventuelle noter (Ledelsens beretninger om virksomhedens aktiviteter, der har været gennem året og forventninger til det kommende år)

Der er forskellige krav til årsregnskabet alt efter om det er en enkeltmandsvirksomhed eller et selskab.

Virksomhedens bogføring og dermed balancen danner grundlag for udarbejdelse af årsregnskabet, som så igen danner grundlag for selvangivelse og årsopgørelse. Så det hele hænger sammen i en lang rød tråd.

Årsregnskabet bruges, udover til Skat, til kreditinstitutter, til investorer o.l. og er endnu et godt arbejdsredskab for virksomheden og dens økonomi.

Debitorstyring hos Legato

Debitorstyring

Hvad er en debitor så? Ja det er en kunde, der skylder din virksomhed penge for den vare/ydelse eller arbejde, du har leveret til kunden/debitoren. Styring af debitorer er at holde redde på, hvilke kunder/debitorer, der har betalt og hvilke, der mangler at betale og måske skal rykkes eller endog sendes til inkasso. Er dine kunder for længe om at betale dig, kan du ende med ikke selv at kunne betale dine kreditorer til tiden. Derfor er det vigtigt at holde styr på debitorerne. Dette kan din revisor hjælpe dig med via bogføringen.

Legato hjælper med dine indberetninger til skat

Indberetninger

I dag foregår så godt som alt online og alle indberetninger til offentlige instanser skal foretages online. Dette kan du give din registrerede revisor adgang til via autorisation og dermed selv slippe for at gøre det. Det kan være alt fra lønninger, skat, moms, statistikker, årsregnskaber og lignende.